Подкастът на Свобода за всеки / Freedom for All Podcast

КС ще разяснява на Върховния касационен съд що е “пол”

May 17, 2021

Конституционният съд (КС) допусна питането на Върховен кас. съд относно значението на термина "пол". Изведнъж се налага на съдиите от ВКС да се изяснява понятието "мъж" и "жена", въпрос който никога не е бил с неясен отговор. Биологичен или психо-социален е полът? Може ли човек сам да реши от какъв пол е, и длъжна ли е държавата да уважи това вътрешно усещане? Имат ли въобще съдилищата юрисдикция да решават този въпрос? Коментираме тълкувателното дело на ВКС и въпросите им към КС по к. д. 6/2021 г.

Podbean App

Play this podcast on Podbean App